خدمات

پتروشیمی و پالایشگاه نفت

پتروشیمی و پالایشگاه نفت

  • تخلیه لاگون ها، حوضچه ها، مخازن و پساب نفتی از طریق پمپ های خودمکش لجن فول اتوماتیک، لجن کش های صنعتی و سیستم های جنتکس و جنتکس بازیافت آب براحتی امکان پذیر میباشد .
  • جهت آبگیری و جداسازی انواع پالپ و پساب صنعتی از سیستم های تمام اتوماتیک فیلترپرس و اسکروپرس ساخت شرکت برش کوه (گروه پویا فیلتر) در ابعاد مختلف متناسب با دبی ورودی و خشکی درخواستی کیک خروجی استفاده میگردد .
2019 All Rights Reserved
Designed by Adora