کوپلینگ سریع

کوپلینگ سریع

جهت اتصال شلنگ های پی وی سی به یکدیگر درحین استفاده از پمپ های خودمکش، خودورهای لجن کش و جنتکس از کوپلینگ سریع (QUICK COUPLING) با تحمل فشار ۱۵ بار استفاده میگردد.

نشتی در این مدل کوپلینگ حداقل میباشد.

2019 All Rights Reserved
Designed by Adora