نازل

نازل

نازل موشکی و تخم مرغی

نازل های موشکی و تخم مرغی با دو چهره مختلف ولی کارایی مشابه طراحی شده اند. جهت شستشوی شبکه های فاضلاب با عیوب استاندارد مورد استفاده قرار میگیرند. در صورتی که گرفتگی در حد متوسط باشد میتوان از چنین نازل هایی استفاده کرد.

نازل استاندارد چشم باز

نازل استاندارد چشم باز معمولا دارای ۶ عدد چشمی در عقب و یک عدد چشمی در جلو میباشد. به جهت ابعاد و وزن از نازل های موشکی و تخم مرغی بزرگتر بوده و جهت باز کردن شبکه گرفته انتخاب مناسبی است. در صورتی که شبکه فاضلاب حاوی سنگ های بزرگ، شن و ماسه نباشد انتخاب دقیقی جهت شستشو میباشد.

نازل سه وجهی

نازل سه وجهی مدل ارتقا یافته نازل استاندارد چشم باز میباشد. نازل نامبرده دارای چهار چشمی در جلو و شش چشمی در عقب میباشد. در صورتی که گرفتگی شبکه های فاضلاب زیاد باشد، مناسب ترین انتخاب جهت باز کردن و لایروبی شبکه خواهد بود. از این نازل به جای نازل استاندارد چشم باز هم میتوان استفاده کرد.

نازل بمبی

این نازل به جهت وزن نسبتا زیاد و دارا بودن چشمی های زیاد توانایی لایروبی و تخلیه شبکه فاضلاب از سنگ و لجن های سنگین را خواهد داشت. از آنجاییکه چشمی های نازل در زوایای پاشش مختلف طراحی شده است پیشنهاد میگردد جهت استفاده در لوله های بتنی حتما زوایای پاشش به سمت پایین طراحی گردد تا باعث آسیب دیدن شبکه فاضلاب نشود.

نازل قایقی

نازل قایقی جهت پارو کردن شبکه از شن و ماسه و ریز دانه ها استفاده میشود. وزن این نازل در مقایسه با نازل بمبی بیشتر و زوایای پاشش فقط به سمت پایین میباشد. کاربرد بسزایی در شهرهایی با سواحل دریایی دارند.

نازل چرخشی

جهت از بین بردن بو و پاکسازی لوله فاضلاب از چربی و فضولات که در سقف و کنارین شبکه فاضلاب جمع شده اند.

نازل ریشه بر

جهت پاکسازی شبکه فاضلاب از ریشه های نسبتا نازک و متوسط که به داخل نفوذ کرده اند مورد استفاده قرار میگیرد. به کمک هادی نازل و قرار گیری در مرکز لوله امکان دسترسی به تمامی سطوح با انتخاب زنجیر دقیق امکان پذیر میباشد.

نازل ویبره

به جهت رسوبات ته نشین شده بر روی سطح شبکه از قطر اسمی شبکه کاسته خواهد شد . نازل ویبره با زدن ضربات بر روی سطح شبکه رسوبات ته نشین شده را از هم باز کرده و در حین بازگشت نازل به سمت عقب رسوبات را جمع آوری مینماید.

2019 All Rights Reserved
Designed by Adora