دوربین بازرسی چاه عمیق

دوربین بازرسی چاه عمیق
  • قابلیت بازرسی و تصویر برداری تا عمق ۵۰۰ متر
  • قرقره بهمراه کابل جمع کن اتوماتیک
  • دوربین DUAL شامل دوربین جانبی
  • قابلیت PAN و TILT
  • تحمل فشار تا ۵۰ بار
  • قابلیت بزرگ نمایی و وضوح تصویر
  • امکان تطبیق با نور محیط
2019 All Rights Reserved
Designed by Adora