تجهیزات آماده سازی و آمایش لجن

تجهیزات آماده سازی و آمایش لجن

کلاریفایر

غلظت سیال پس از ورود به کلاریفایر، به جهت طراحی منحصر به فرد این سیستم افزایش یافته، آب جمع شده بر روی سطح فوقانی مخزن، به سیکل مورد نیاز برگشته و لجن ته ­نشین شده، از خروجی تحتانی مخزن خارج، و به عنوان خوراک ورودی سیستم فیلترپرس آمادۀ آبگیری می­شود.

هموژنایزر

عملیات همگون­ شدن بر روی سیال، در دستگاه هموژنایزر صورت پذیرفته و همزن برقی تعبیه شده در این سیستم، نقش بسزایی در این امر دارد.

2019 All Rights Reserved
Designed by Adora